Kim jesteśmy

np-logo-kolo-blackKościół Nowe Pokolenie jest Kościołem protestanckim, wywodzącym się z nurtu charyzmatycznego, działającym w oparciu o naukę Pisma Świętego i odwołującym się do chrześcijaństwa czasów Nowego Testamentu.
Jest częścią Kościoła Bożego (Church of God, z główną siedzibą w Cleveland, w stanie Tennessee, w Stanach Zjednoczonych), założonego w 1886 roku i liczącego ponad siedem milionów wyznawców w 180 krajach świata.

Skąd pochodzimy

Kościół Boży jest jednym z najstarszych Kościołów zielonoświątkowych. Jego początki sięgają lat osiemdziesiątych XIX wieku i związane są z ruchem uświęceniowym, który narodził się w kręgach amerykańskich metodystów. Miał on na celu odnowę moralną, ewangelizację oraz przywrócenie mocy Ducha Świętego w Kościele na wzór chrześcijaństwa opisanego w Dziejach Apostolskich. Doprowadziło to do odnowienia doświadczenia osobistego nawrócenia i chrztu w Duchu Świętym ze znakiem mówienia innymi językami, a także uzdrowienia będącego częścią dzieła odkupienia Chrystusa.

W swoich początkach ruch skupiał się na trzech doświadczeniach: zbawienia, uświęcenia oraz chrztu w Duchu Świętym. Punktem zwrotnym dla globalnego rozwoju ruchu było przebudzenie pentekostalne, które po swoich początkach w USA (Topeka w 1901 roku oraz Azusa Street w Los Angeles w 1906 roku) bardzo szybko rozprzestrzeniło się na pozostałe kontynenty.

Obecnie Kościół Boży najszybciej rozwija się w Azji, Afryce oraz Ameryce Południowej. Do Europy pierwsi misjonarze ruchu dotarli w latach dwudziestych XX wieku.

Początki Ruchu Nowe Pokolenie sięgają 2003 roku, kiedy założony został Kościół Chrześcijański „Nowe Pokolenie” w Będzinie początkowo Kościół spotykał się na spotkaniach domowych, potem wynajmował salę w Będzińskim domu kultury. W 2008 roku Kościół przeniósł spotkania do będzińskiego kina “Nowość”. W tym samym roku przyłączył się do Kościoła Chrześcijańskiego w Warszawie, a w roku 2012 do federacji Kościołów Bożych. Jako taki został wpisany do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych z dn. 12 stycznia 1996 roku na podstawie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania w dziale A pod pozycją 105.

300 Kościołów
Ruch Nowe Pokolenie zaczął się formować pod przywództwem pastora Marka Nowaka w roku 2013, wraz z założeniem Kościołów w Katowicach i Dąbrowie Górniczej. W tym samym roku rozpoczęta została również działalność misyjna w Niemczech. Jednocześnie Duch Święty umieścił w sercach przywódców pragnienie zakładania nowych wspólnot, potwierdzając je przez wielu usługujących z Polski, Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Naszym celem stało się założenie 300 nowych wspólnot w Polsce. Praca misyjna zaowocowała pojawieniem się Kościołów między innymi w Ratyzbonie, Sosnowcu, Świdnicy, Tarnowskich Górach, czy Bytomiu. W roku 2017 Marek Nowak z przyczyn osobistych przestał reprezentować Ruch.

Co robimy i dokąd zmierzamy?

np-logo-kolo-blackRuch „Nowe Pokolenie” zajmuje się tworzeniem i wyposażaniem zespołów ludzi – zespołów apostolskich – do pracy ewangelizacyjnej, misyjnej i duszpasterskiej na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w celu zakładania nowych Kościołów i pomocy istniejącym.
W obecnym czasie skupiamy się w szczególności na rozwoju działalności misyjnej. Pragniemy dotrzeć do otoczenia naszych wspólnot organizując akcje charytatywne, koncerty, akcje uliczne obozy dla dzieci i spotkania profilaktyczne. Staramy się również o to, aby swoimi działaniami wspierać inne wspólnoty.